kiệt tác
0
Tại sao chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác?
0

O Henry là một trong những nhà văn nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh năm 1862 và mất năm 1910. Trong 48 năm trên thế gian, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm tuyệt vời ...