Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì? Tìm hiểu các nội dung liên quan

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì? Trên thị trường hiện nay, có một số mặt hàng, sản phẩm bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy thế nào là thuế tiêu thụ đặc biệt? Quy định cách để tính thuế tiêu thụ đặc biệt là như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất cho những vấn đề trên bạn nhé.

thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, thuế tiêu thụ đặc biệt được viết đầy đủ là Special Consumption tax hoặc Excise tax. Thuế tiêu thụ đặc biệt được định nghĩa là một trong những loại thuế đánh vào một số loại hình dịch vụ, sản phẩm và hàng hoá mà nhà nước quy định cần phải sản xuất điều tiết hoặc nằm trong danh sách hướng dẫn tiêu dùng.

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật Việt Nam không có một khái niệm cụ thể nào cho quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt. Chỉ có thể dựa vào các đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt để có thể hiểu được khái quát những khái niệm cơ bản của loại thuế này.

Quy định cách để tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau khi hiểu được thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vào cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Để có thể tính được thuế tiêu thụ đặc biệt, bạn cần quan tâm đến thuế suất, dịch vụ chịu thuế và giá thuế của hàng hoá. 

Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt chung dành cho tất cả các mặt hàng được tính như sau: A= P + T

Trong đó: 

  • A là thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • P là thuế suất tiêu thụ.
  • T là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quy định về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:

Đối với hàng hoá nhập khẩu (trừ xăng dầu các loại)

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng nhập khẩu do doanh nghiệp hoặc công ty nhập khẩu để bán ra tiêu thụ trong nước sẽ được tính như sau:

A = G – B + T

Trong đó: 

  • A là thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • G là giá bán chưa có thuế GTGT.
  • B là thuế bảo vệ môi trường.
  • T là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại hàng hoá nhập khẩu

Đối với hàng hoá nhập khẩu ở khâu nhập khẩu

Đối với các loại hàng hoá nhập khẩu tại khâu nhập khẩu thì thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được xác định bằng công thức sau: 

Thuế tiêu thụ đặc biệt = thuế nhập khẩu + giá tính thuế nhập khẩu.

Theo quy định của pháp luật mà giá tính thuế nhập khẩu sẽ khác nhau. Có nhiều loại hàng hoá được nằm trong danh sách giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu thì giá tính thuế tiêu thụ sẽ trừ đi số thuế được miễn giảm đó.

Đối với hàng hoá bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt

Khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá thuế phải cộng thêm giá trị của vỏ chai hoặc bao bì. Trường hợp cơ sở sản xuất và khách hàng có đặt tiền cược vỏ chai thì theo định kỳ phải quyết toán số tiền cược đó. Số vỏ chai không thu hồi được sẽ phải tính vào thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với hàng hoá sản phẩm gia công

Các hàng hoá sản phẩm gia công bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá bán của các sản phẩm sẽ bằng giá thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với trường hợp hàng hoá mà cơ sở gia công bán là từ cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại khác thì thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được xác định theo các điều khoản của pháp luật.

Đối với hàng hoá sản xuất

Đối với hàng hoá sản xuất theo hình thức hợp tác kinh doanh thì thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo giá bán ra của sản phẩm mà cơ sở kinh doanh đó sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất chính của sản phẩm đó nhượng quyền lại cho một đại diện hoặc một chi nhánh khác để bán ra và tiêu thụ sản phẩm thì thuế tiêu thụ đặc biệt là giá sản phẩm bán ra của chi nhánh đó.

Đối với sản phẩm bán theo phương pháp trả chậm, trả góp

Những hàng hoá, sản phẩm được bán theo phương pháp trả chậm, trả góp thì thuế tiêu thụ đặc biệt được tính là giá bán một lần của sản phẩm. Lưu ý không bao gồm lãi trả chậm và lãi trả góp.

Đối với các loại hình dịch vụ

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại hình dịch vụ được tính là giá cung ứng bán ra của dịch vụ mà cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp.

Đối với dịch vụ, hàng hoá trao đổi nội bộ

Các loại hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ dùng để cho, tặng, khuyến mãi hoặc tiêu dùng và trao đổi nội bộ thì thuế tiêu thụ đặc biệt được tính bằng giá thuế của các loại hàng hoá đó tại thời điểm dùng để khuyến mãi, cho, tặng hoặc trao đổi.

Đối với các mặt hàng thuốc lá

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng thuốc lá sẽ được thuế thêm cả kinh phí hỗ trợ và các khoản đóng góp bắt buộc để chống lại các tác nhân độc hại của thuốc lá gây ra. Thời điểm chuyển giao các quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hàng hoá là thời điểm phát sinh doanh thu đối với hàng hoá đó. 

thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh

Tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng là thuốc lá

Trên đây là những nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì và các quy định về các tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu có điều gì thắc mắc cần được làm rõ, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhất.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Kittenpants
Logo